Důležitý odkaz: maturita.cermat.cz

SPOLEČNÁ  ČÁST MATURITNÍ  ZKOUŠKY

1. POVINNÁ ZKOUŠKA
  • český jazyk a literatura (didaktický test)
2. POVINNÁ ZKOUŠKA
  • matematika nebo cizí jazyk (didaktický test)

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podmínky volby:

POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA Každý žák maturuje vždy z českého jazyka a literatury a dále pak:

  1. ) pokud si ve společné části vybral cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka + volí si 2 předměty z nabízených možností;
  2. ) pokud si ve společné časti vybral matematiku, volí si 2 předměty z nabízených možností;

Nabízené možnosti: cizí jazyk (jiný, než byl zvolen ve společné části), matematika, fyzika, chemie, dějepis, biologie, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, geografie, výtvarná výchova, hudební výchova.

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA Možnost volit až dva předměty z předcházejících možností a TV

NEPOVINNÁ PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Dále se žáci mohou přihlásit ke zkoušce Matematika rozšiřující.