Důležitý odkaz: novamaturita.cz

SPOLEČNÁ  ČÁST MATURITNÍ  ZKOUŠKY

1. POVINNÁ ZKOUŠKA
2. POVINNÁ ZKOUŠKA
  • matematika nebo cizí jazyk

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podmínky volby:

1) žák musí v rámci společné části či profilové části absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka

2) jeden z předmětů profilové části může dublovat (kopírovat) jednu ze zkoušek společné části

1. – 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA Žák si z níže uvedených předmětů vybere tři zkoušky.

Český jazyk, matematika, fyzika, chemie, dějepis, biologie,cizí jazyk, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie.

Předměty geografie, výtvarná výchova, hudební výchova za podmínky, že žák absolvoval seminář z daného předmětu (musí být odučeno 144 hodin).

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA Možnost volit až dva i s předcházejících možností TV

NEPOVINNÁ PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Dále se žáci mohou přihlásit ke zkoušce Matematika+ pomocí elektronického formuláře umístěného na portálu vpz.cermat.cz.