E-mailové adresy vyučujících jsou ve tvaru příjmení@gyotr.cz /bez diakritiky/

 

Vedení školy

Jméno Aprobace Zkratka Telefon
Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy M, F K 577 926 230, v době rekonstrukce 731 661 989
Mgr. Kateřina Kozlová, zástupkyně ředitele, školní metodik prevence Čj. Aj Klá 577 926 192, v době rekonstrukce 731 661 989
Mgr. Jana Formánková, statutární zástupkyně ředitele Čj, D 577 926 192, v době rekonstrukce 731 661 989

Pedagogický sbor

Jméno Aprobace Zkratka Telefon
Mgr. Monika Bartíková Nj, Z Brá 576 771 243
Mgr. Dagmar Mynářová Fj, VO Myá 576 771 856
Mgr. Lenka Rohanová M,F 576 771 860
Mgr. Gabriela Formánková – Vaškovičová Aj, Čj Frá 576 771 242
Mgr. Pavel Gajdošík Nj, Čj G 576 771 240
Pavel Hrstka, výchovný poradce Čj, D Hr 576 771 856
Mgr. Žaneta Janečková D, Aj 576 771 242
Mgr. Pavlína Králíková Čj, HV Krá 576 771 864
Mgr. Karla Bumbálková M 576 771 248
Mgr. Jaromír Zapletal IKT Z 576 771 858
Mgr. Zdeněk Kříž Z, Tv 576 771 863
Mgr. Alžběta Tkadlecová Aj, OSZ 576 771 244
PaedDr. Jana Marušáková Nj, Rj Mrá 576 771 243
Mgr. Ivana Maťátková Čj, Fj, Šj Mtá 576 771 856
Mgr. Leon Homola Aj, M Ho 576 771 244
Mgr. Jarmila Podlasová F, Ch 576 771 860
Mgr. Jan Macík VV Mc 576 771 862
Ing. Šárka Psíková Ch Psá 576 771 857
Mgr. Radka Pavlicová B, Z Pvá 576 771 859
Mgr. Pavel Semerák OSZ, Tv S 576 771 856
Mgr. Aleš Reimer M, F R 576 771 860
Mgr. Eva Svobodová Lj, Čj, OSZ Svá 576 771 862
Mgr. Jaroslav Špaček, B, Ch, EVVO Š 576 771 857
Mgr. Jaromír Vaněk Z, Tv V 576 771 863
Mgr. Michal Mynář Hv, sbor My 576 771 861
Ing. Martin Strmiska IKT, M St 576 771 859

Kancelář školy

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Marie Ondrašíková účetní 576 771 247, v době rekonstrukce 731 661 989
Ing. Bohdana Kopřivová sekretářka 576 771 865, v době rekonstrukce 731 661 989

Školní psycholožka

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Eva Oláhová olahova@gyotr.cz 731 661 989