Název Gymnázium Otrokovice
Adresa tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice
IČO 61716693
Zřizovatel Zlínský kraj
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
Ředitel školy
  • Mgr. Ivo Kramář
Zástupce ředitele
  • Mgr. Kateřina Kozlová
  • Mgr. Jana Formánková
Datum zařazení do sítě škol 13. 6. 2001, č.j. 25 326/01-21
Celková kapacita školy 435 žáků

Více informací naleznete v KONTAKTECH.

Studijní obory

čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium
osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium

O škole

Gymnázium Otrokovice je menší školou s „rodinným prostředím”, která poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studium čtyřleté je určeno žákům, kteří ze základní školy odcházejí po jejím absolvování, tj. žákům letošních devátých tříd. Studium osmileté je určeno žákům pátých tříd základních škol.

Studium na Gymnáziu Otrokovice je prioritně určeno zájemcům o následné studium na vysokých školách všech zaměření. Gymnázium Otrokovice zachovává plně všeobecný ráz studia. Absolventům je tak zajištěna plná variabilita jejich volby vysoké školy po ukončení studia.

Gymnázium Otrokovice nabízí velkou škálu zájmových aktivit. Na Gymnáziu působí již více jak 60 let divadlo Variace. Velkou tradici má též pěvecký sbor Gymnázia Otrokovice. Žáci se mohou též realizovat v dalších kroužcích – sportovních či výtvarných. Stravování žáků je zajištěno v areálu školy ve školní jídelně ZŠ Mánesova, Otrokovice. Žákům je možno zajistit ubytování na internátu SOŠ Otrokovice.

Gymnázium Otrokovice je školou přidruženou k UNESCO. GO je smluvním partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dalšími sociálními partnery je Město Otrokovice, Otrokovická BESEDA s.r.o.

Gymnázium Otrokovice je školou státní.