FCE ( First Certificate in English )

Studenti Gymnázia v Otrokovicích mají možnost připravovat se ke zkoušce z angličtiny patřící do skupiny Cambridge ESOL zkoušek. Jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v evropských zemích, stejně jako většinou zaměstnavatelů vznášejících nárok na jazykové vzdělání.

Výuka probíhá v rámci volitelného předmětu  od 2. ročníku čtyřletého studia a sexty osmiletého studia. Studenti se postupně zdokonalují v těchto oblastech: poslech, čtení, schopnost konverzace a kvality písemného projevu. Mohou se pak přihlásit ke skládání zkoušky na některém z akreditovaných pracovišť.

Španělština – mezinárodní zkoušky DELE

Probíhá v Praze na Institutu Cervantes při španělském velvyslanectví. Žáky o těchto zkouškách vyučující informují.

Francouzština – mezinárodní zkouška DELF

Pro žáky a studenty ji ve Zlíně pořádá Gymnázium Zlín. V minulých školních letech ji někteří naši studenti absolvovali. Jinak je možné tuto zkoušku konat v Česko-francouzském klubu Zlín, na Francouzském institutu v Praze a v pobočkách Alliance Française po celé republice.