Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy,
dovoluji si Vás jménem svým i svých kolegů pozvat na slavnostní večerní akademii, jíž vyvrcholí
program letošního 51. ročníku Festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích.
Tuto nesoutěžní přehlídku zájmové umělecké činnosti studentů gymnázií inicioval někdejší
ředitel Gymnázia Otrokovice Ivan Mynář pro žáky s uměleckými ambicemi a jejich učitele –
vedoucí zájmových uměleckých útvarů – jako příležitost předvést mladému studentskému
publiku výsledky celoroční práce, inspirovat se při vystoupení kolegů odjinud, sdílet
v debatách vlastní metody práce i získat uznání zasvěcených.
Bylo by pro nás velkou ctí, kdybyste svou přítomností na Slavnostní večerní akademii konanou
dne 27. dubna 2023 projevili uznání této naprosto ojedinělé kulturní akci, jež žije a trvá po celá
desetiletí až do současnosti jen díky nadšení a práci předešlých generací, současných učitelů i
Vašich dětí.
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy,
pokud Vám tedy Váš program a okolnosti dovolí, velmi rádi Vás uvítáme ve Velkém sále
Otrokovické BESEDY 27. 4. 2023 v 18.00 hodin na slavnostní večerní akademii.
S úctou
Mgr. Ivo Kramář
ředitel Gymnázia Otrokovic

Program akce zde