Ve dnech 20. 5. až 23. 5. 2023 se skupina žáků naší školy zúčastnila zájezdu do Belgie, kde navštívili Brusel, Gent a Bruggy. Díky europoslanci panu Ondřeji Kovaříkovi měli možnost podívat se do Evropského parlamentu v Bruselu a seznámit se s jeho fungováním. Podrobnější informace o zájezdu se můžete dozvědět z následujícího článku.

Náš zájezd začal dne 20. 5. ve večerních hodinách odjezdem z otrokovického vlakového nádraží. Našimi společníky na zájezdu byli studenti zlínského gymnázia z Lesní čtvrti a také členové organizace Mladé ANO z Prahy a Plzně. Po 15 hodinách cesty jsme dojeli do největšího belgického univerzitního města, Lovaně, obývaného téměř z poloviny studenty. Obdivovali jsme především nádherné historické centrum. Odpoledne jsme se ubytovali v Antverpách, městě, které je jedním z největších zpracovatelů diamantů na světě. Večer následovala prohlídka města, kde jsme mimo jiné viděli také rodný dům slavného malíře P.P. Rubense.

Druhý den našeho zájezdu začal výletem do Gentu, kde jsme mohli navštívit nábřeží se zachovalými cechovními domy nebo slavný gentský oltář, složený z 12 panelů, který je celý namalován olejomalbou. Naší další destinací byly Bruggy, kterým se ne nadarmo říká “Benátky severu”. Je zde mimo jiné zachovaná nádherná gotická radnice i řada dalších pamětihodností. Poté na nás již čekalo Severní moře, ve kterém se někteří otužilci koupali, zatímco ostatní se na ně nevěřícně koukali s vodou po kolena.

Další den jsme měli možnost podívat se do Evropského parlamentu v Bruselu a na jeho fungování, za což vděčíme především panu europoslanci Ondřeji Kovaříkovi. Po lehké pauze na oběd následovala návštěva Domu evropských dějin, který většinu studentů velmi zaujal, zřejmě také díky české audio prohlídce. Následné osobní volno jsme se mohli využít k nákupu suvenýrů pro naše blízké, či k prohlídce historických pamětihodností města, k nimž patří např. katedrála sv. Michala, známý čurající chlapeček nebo Královský palác a jeho zahrady. Dívky si také mohly pohladit sochu, která jim prý do roka a do dne pomůže najít jejich životní lásku. Samozřejmě nemohlo chybět ani slavné Atomium, ze kterého naši studenti udělali poutavou reportáž.

Poslední den jsme měli možnost navštívit Trojmezí, což je místo, kde hraničí Německo, Belgie a Nizozemí. Odsud jsme jeli do Frankfurtu nad Mohanem, kde jsme viděli, jak je možno skloubit moderní čtvrti města s vysokými mrakodrapy, například budovou Evropské centrální banky, s nádherným historickým centrem. Pak nás již čekal jen závěrečný noční přejezd zpět do Otrokovic, kam jsme dojeli v pořádku okolo šesté hodiny ranní.

Srdečně děkujeme paní Marušákové, panu Hambálkovi, paní průvodkyni Haně Batani a především panu europoslanci Ondřeji Kovaříkovi, díky nimž jsme mohli prožít tento nádherný výlet, na který budeme s radostí ještě dlouho vzpomínat.

Jakub Podroužek, 1.A