Dne 14.2.2024 se na slavičínském gymnáziu konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce pro víceletá gymnázia. Naši školu reprezentovaly žákyně z kvarty – Anastasia Sheromova a Magdaléna Lucová. Hodnotilo se několik aspektů jazyka: čtení a poslech s porozuměním, praktické použití jazyka, mluvený projev a interakce s porotou. Obě dívky si odnesly cenné zkušenosti a Anastasia získala třetí místo. Gratulujeme.