V recitační soutěži Ars poetica, která se konala 3.4.2024 v Mohelnici, obsadila Anička Matulová ze septimy 2.místo a Ondřej Zelík a Jitka Poslušná ze sexty shodně 3.místa.