Všem přihlášeným k přijímacím zkouškám na naší škole, byla zaslána na e-mail uvedený v přihlášce, pozvánka k přijímacímu řízení a kritéria.

Prosíme o potvrzení tohoto e-mailu.

Děkujeme a přejeme všem uchazečům hodně štěstí!