Ve školním roce 2023/2024 se otvírají pro žáky Gymnázia Otrokovice následující nepovinné předměty a zájmové útvary: Divadelní soubor Variace, Hudební soubor, Hudební výchova – sbor, Sportovní hry – florbal, Sportovní hry- volejbal, Geografické praktikum a kroužek informatiky, který je otevřen i pro žáky ZŠ v okolí.