V sobotu 11. 11. 2023 jsme oslavili 70 let založení naší školy. U této příležitosti se na Otrokovické Besedě konalo setkání abiturientů. Zájemci si mohli také prohlédnout prostory školy a zavzpomínat na svá školní léta. Těšíme se na další setkání s absolventy naší školy v budoucích letech. Foto z akce zde