Dne 27. 11. 2023 proběhne výuka na Gymnáziu Otrokovice dle pravidelného rozvrhu. Vzhledem k tomu, že nebude vařit školní jídelna ZŠ Mánesova, Otrokovice, nebude žákům poskytnut oběd. Prosíme proto rodiče, aby žáky mající odpolední vyučování vybavili jídlem z domu (žáci mohou využít k ohřátí jídla mikrovlnku v čítárně či ve sborovně). Zaměstnanci Gymnázia Otrokovice podporují požadavky stávkujících a připojí se ke stávce symbolicky. V první hodině v rámci třídnických hodin žákům vysvětlí některé problémy českého školství, které nejsou dlouhodobě řešeny a jejichž neřešení povede ke snížení kvality výuky. Podpora vzdělání je investicí do budoucna.

Zaměstnanci Gymnázia Otrokovice

Dopis Františka Dobšíka, předsedy ČMOS PŠ, si je možno přečíst zde.